trang web chính thức của trò game đổi thưởng 89

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội thí điểm triển khai sổ sức khỏe điện tử

QPTĐ- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội phấn đấu 100% người dân được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. 

Ảnh: Internet

Lộ trình thực hiện thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử gồm 3 giai đoạn. Cụ thể như sau: Giai đoạn 1, sẽ hoàn thành các văn bản chỉ đạo, điều hành, căn cứ triển khai hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng và từng bước hoàn thiện phần mềm phục vụ theo yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý của Sở Y tế; cấp tài khoản cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn liên thông dữ liệu khám chữa bệnh lên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; tạo lập hồ sơ sức khỏe người dân từ cơ sở dữ liệu (CSDL) đối tượng tham gia BHXH, BHYT; dữ liệu dân cư của người dân trên địa bàn Thành phố và chuẩn hóa thông tin. Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2023.

Giai đoạn 2, sẽ cập nhật kết quả khám chữa bệnh người dân trên địa bàn Thành phố đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn lên kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội. Cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân lên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội; kết nối, chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn Thành phố lên ứng dụng VNeID của Bộ Công an... Thời gian hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 31/3/2024.

Giai đoạn 3, phối hợp với Công an địa bàn, các tổ chức, đoàn thể (tổ công nghệ số, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ...) thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân biến động (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong...) lên hệ thống; tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai áp dụng hệ thống tại địa bàn của từng UBND quận/huyện/xã, phường để đưa vào tiêu chí đánh giá. Thời gian thực hiện giai đoạn 3 từ ngày 1/4/2024.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về các thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ điện tử sức khỏe cá nhân; ban hành quy định mẫu sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng dành cho người dân); ban hành các quy định kỹ thuật về dữ liệu sổ sức khỏe điện tử (bao gồm các trường thông tin, cấu trúc thông tin cụ thể, chi tiết).

Có văn bản chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện thuộc bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế lên CSDL quốc gia về bảo hiểm và CSDL về hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân của thành phố Hà Nội.

Cử cán bộ tham gia tổ công tác triển khai xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố; cung cấp thông tin về quy trình nghiệp vụ, chia sẻ các thông tin, CSDL hiện có phục vụ việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử dùng chung trên địa bàn Thành phố...

Sổ sức khỏe điện tử phục vụ công tác quản lý chuyên ngành y tế được đầy đủ, chính xác, kịp thời; hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, toàn Thành phố phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành CSDL hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội; 100% thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn Thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số, đồng thời được chia sẻ, kết nối với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Đây là nhiệm vụ mới, nên UBND Thành phố yêu cầu các trường thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng phục vụ người dân) cần bảo đảm tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ngành Y tế.

Hà An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ